top of page

Memphis Lingo

Professional translation and interpreting Polish to English, English to Polish

Profesjonalne i rzetelne tłumaczenia między językiem polskim i angielskim

Ego interpretari, ergo sum

I translate, therefore I am

Tłumaczę, więc jestem

About me / O mnie

Languages are my passion. 

My name is Paulina and I have lived in the UK since 2006. Through years of studies and working as a freelancer, I have gathered considerable experience in a variety of translation and interpreting styles. My aim is to use my passion and experience to provide you with the exact translation service you need.

Can you read it? Can you say it? Then I can translate it. 

If you are looking for a professional and dependable service,

you are in the right place. 

I will not just get it done - I will get it done right.

Język to moja pasja.

 

Nazywam się Paulina i mieszkam w Wielkiej Brytanii od 2006 roku. Przez lata studiów i pracy na zlecenie (freelance), zdobyłam znaczne doświadczenie w najróżniejszych stylach tłumaczeń pisemnych i ustnych. Moim celem jest wykorzystanie mojej pasji i ekspertyzy, by zapewnić Ci dokładnie taką usługę tłumaczeniową, jakiej potrzebujesz.

Możesz to przeczytać? Czy możesz to powiedzieć?

Więc mogę to przetłumaczyć.

Jeśli szukasz profesjonalnej i niezawodnej usługi,

jesteś we właściwym miejscu.

Nie czekaj - zlecaj!

Woman Typing

Services / Oferta usług

Contract Paper Signing
Checking Text on a Document
Medical form with stethoscope

Legal & medical
Prawne i medyczne

 • Translation of medical / legal documents

 • Help translating and filling out forms

 • Interpreting face to face

 • Interpreting over the phone

 • Tłumaczenie dokumentów medycznych / prawnych

 • Pomoc w tłumaczeniu i wypełnianiu formularzy

 • Tłumaczenie ustne twarzą w twarz

 • Tłumaczenie przez telefon

Literature & Academic
Literackie i akademickie

 • Poetry & prose (inc. novels, short stories)

 • Personal - correspondence, journals

 • Proofreading and editing: correction of grammar and flow

 • Translation of essays, dissertations

 • Literatura - poezja

 • Literatura - proza ​​- książki, opowiadania

 • Korekta i edycja gramatyczno-stylistyczna

 • Tłumaczenie esejów, prac magisterskich

Business / Biznesowe

 • Translation of business contracts

 • Translation of promotional materials - posters, leaflet

 • Help translating and filling out forms

 • Interpreting face to face

 • Interpreting over the phone

 • Tłumaczenie umów biznesowych

 • Tłumaczenie materiałów promocyjnych - plakatów, ulotek

 • Tłumaczenie ustne twarzą w twarz

 • Tłumaczenie przez telefon

Notebook

Get a Quote / Wycena online

Thank you - dziękuję!

Name, Title

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Andy Wrintmore,

Deputy Mayor of Frome

Absolutely the best service of this type. I’ll be coming back!

Name, Title

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

bottom of page